Theta Healing

Azt hiszem, mindig is tudtam, hogy a világban, vagy az életemben nem vagyok egyedül, és nincs olyan, hogy kihívásaink és feladataink vannak, segítség és útmutatás viszont nincs.

Az élet minden területén, bármely pillanatában megmutatkozhat a támogatottság megannyi formája, feltéve, ha képesek vagyunk azt megengedni és elfogadni.

Hogy mindez feltáruljon előttünk, ahhoz legelőször az kell, hogy rálássunk arra, hogy milyen magvakat vetünk vagy fogadunk el, és hogy abból milyen terméseket aratunk, és miért.

Gyermek fénymagot ültet

A pozitív életszemlélet, a hit, a bizakodás mind segítségünkre lehet abban, hogy számunkra kedvező magvakat vethessünk, és ennek megfelelően a gyümölcsökben is gyönyörködhessünk.

Ám a legtapasztaltabb kertésszel is megesik, hogy a termés valahogy nem a várakozásának megfelelő.

Néha, látszólag véletlenül és ok nélkül, nem arathatjuk le munkánk gyümölcsét, és ez bizony megnyirbálhatja a hitünket és önbecsülésünket, ami csak tovább nehezíti a helyzetünket.

Gyermek fát gondoz, rajta fénygyümölcs

És bizony; értetlenül állunk a teremtéseink előtt. Nem értjük, hol a hiba, mit rontottunk el. Valójában, azonban MINDEN a várakozásunknak megfelelően történt.

Ennek megértéséhez el kell fogadnunk azt a tényt, hogy teremtéseink nagy része nem a tudatos elméből manifesztálódik, hanem a tudatalatti tartalmainkból, hiedelmeinkből kerül kifejeződésre.

Ahhoz, hogy minderre rálássunk, hogy jobban megismerkedhessünk tudatalatti tartalmainkkal és hitrendszereinkkel, valamint hogy a megértés is megérkezhessen; már mélyebbre kell ásnunk.

Fénytermés a fán

Olykor, nagy bátorságot és elszántságot igényel szembenézni mély, akár nagyon régről, vagy más emberektől, élethelyzetekből származó hiedelmeinkkel, amik – látszólag igazságtalanul – életünk legalapvetőbb történéseit, illetve élethelyzetünket alakítják.

És ezek mellett persze munkálnak és hatnak azok a saját, gyermekkorban történt események és abszolút igazságnak elfogadott hiedelmek, melyeket mélyen eltemettünk magunkban, de amikre mindenképpen megéri ránézni, és új megvilágításba helyezni őket.

Fénytermés a kezében

A Theta Healing egy olyan, kifejezetten erre a célra kifejlesztett technika, aminek segítségével rendkívül gyorsan, hatékonyan, és könnyen tudunk dolgozni a tudatalattival.

Segítségével feltárulnak és tisztázásra kerülnek életünk történései, és végre megérthetjük az ok –okozati összefüggéseket, és a miérteket is.

Ahhoz, hogy ez a technika nálad is a leghatékonyabban tudjon működni, egy kis hitre, és változtatásra való hajlandóságra van szükség. Ekkor, elkezdesz igazán szárnyalni, és olyan csodálatos és erős szelet kapsz a szárnyaid alá, ami a legnagyobb álmaid és vágyaid földjére repít.

Kinek ajánlom ezt a módszert?

Milyen előnyei vannak?

A Theta Healing számomra azért fantasztikus, mert az információ egyenesen a Tiszta Tudatosságból érkezik, miközben tanúja lehetek az energiák változásának és átrendeződésének. A remek technikák alkalmazása mellett csodálatos az az érzés és megtapasztalás, amit a Teremtővel való tiszta kommunikáció nyújt; ahogyan kíméletesen megtámogatja az átalakulásokat, miközben érezhetően szeretve és vezetve vagyunk.

A változás útja

1. Kapcsolódás

Az információk a Feltétel nélküli Szeretet teréből érkeznek, melyek a legtisztább rálátásokat hozzák el. Theta állapotban nem csak a konzulens, de a kliens is olyan információkhoz fér hozzá, ami normál, (béta) állapotban nem lenne lehetséges.

2. Felismerés

A konzultáció ideje alatt végig éber állapotban maradsz, így a konzultáció minden mozzanatát nyomon tudod követni.

3. Lehetőségek

Minden változtatás és változás csak és kizárólag a Te beleegyezéseddel történhet meg, szabad akaratodat maximálisan tiszteletben tartva.

4. Tudatos élet

Izomteszteknek köszönhetően saját magad bizonyosodhatsz meg a változásokról, illetve arról, hogy milyen mezsgyét követve éled az életed, akár tudtodon kívül.

5. Elfogadás

Itt minden érted történik; eldöntheted, hogy milyen változások befogadására állsz készen, milyen új, eddig meg nem tapasztalt érzelmek, érzések megélését szeretnéd, vagy milyen megtapasztalások érkezzenek hozzád.

6. Áldás

Mindezek az energiák mindig a legmagasabb nézőpontból, számodra legjobb úton-módon érkeznek.

Én és a Theta Healing

A Theta Healing számomra nagy szerelem.
Egyszer csak rám talált. Nem tudtam igazán, mi is ez, amikor azon kaptam magam, hogy azt szeretném, ha az életem része lenne. Valami vonzott felé, éreztem, hogy dolgom van vele. De ekkor még tényleg nem tudtam, miről is szól mindez.
A Teremtővel mindig is volt tudatos kapcsolatom, igaz, olykor csak annyi, hogy hittem, vagy inkább tudtam, hogy VAN. De akkoriban csak akkor fordultam Felé, ha valami nagyon kellett, vagy ha nagy nehézségek jöttek. Én kértem, Ő jött, probléma megoldva, és újra csendesebb lett köztünk a viszony. Ez így ment egy darabig.
Idővel, viszont érezni kezdtem, hogy a kapcsolódásom tudatosabbá válik, egyre nagyobb az igényem rá, és így egyre inkább a hétköznapjaim részévé vált, a részemmé vált.
Aztán megértettem, mit jelent, hogy mindig is a része Vagyok, és attól örökre elválaszthatatlan. Ez persze, hitem szerint, mindannyiunkra igaz.

Amikor világossá vált számomra, hogy a Theta Healing egyenesen a Teremtőtől érkezett hozzánk, megértettem a vonzalmamat, és idővel az is világossá vált, hogy megtaláltam azt, amivel igazán foglalkozni szeretnék.
Úgy gondolom, ez az, amiben folyamatosan kiteljesedhetek, növekedhetek, fejlődhetek, és amivel a klienseim számára is a számukra legnagyobb jót közvetíthetem, nyertes – nyertes helyzeteket tanúsítva.

Theta Healing konzultáció Kalocsai Lindával

Mindig is vágytál egy boldogabb, teljesebb életre?
Fogadd el a segítségem!

Időpontot kérek konzultációra